Галактически котел | Космически тапет

NGC 5044 Galaxy Group

Докато галактиките се движат бързо през гигантски казани, те от време на време бъркат газа и го изковават в криволинейни форми. Пример е разкрит в този космически тапет, който е съставен образ на галактическата група NGC 5044. (Снимка: E. O’Sullivan и ESA)Докато галактиките се движат бързо през гигантски казани, те от време на време бъркат газа и го изковават в криволинейни форми. Пример е разкрит в този космически тапет, който е съставен образ на галактическата група NGC 5044, най-ярката група в рентгеновите лъчи в цялото небе. Галактиките са социални зверове, които се срещат предимно в групи или клъстери - големи съвкупности от галактики, които са проникнати от още по -големи количества дифузен газ. С температури от 10 милиона градуса или повече, газът в галактическите групи и клъстери е достатъчно горещ, за да свети ярко в рентгеновите лъчи и да бъде открит от рентгеновата обсерватория XMM-Newton на ESA.Тапети

Стандартен
800x600
1024x768
1280x1024
1600x1200
Широк
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1200