Космически тапет за остатъци от свръхнова NGC 2060

Остатък от свръхнова NGC 2060

Разположен в посоката на съзвездието Дорадо в Големия Магеланов облак, блестящият обект, известен като NGC 2060, е следствие от свръхнова. (Изображение кредит: ESO)



Разположен в посоката на съзвездието Дорадо в Големия Магеланов облак, блестящият обект, известен като NGC 2060, е следствие от свръхнова, както се вижда на този космически тапет. Тези мощни експлозии служат като смъртен сигнал за масивни звезди, изхвърляйки нагрятата материя в околното пространство с голяма скорост.



Тапети

Стандартен
800x600
1024x768
1280x1024
1600x1200
Широк
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1200