Седмица 4:

Неделя(03/18): Превключихте купи за храна и вода, така че котките да могат да свикнат с аромата на другия. NC прекарваше по-голямата част от времето в детската площадка за игра, докато RC беше ограничен до главната спалня / баня.Поставете RC в трапезарията и затворете вратите във френски стил, водещи към зоната за игра; постави NC в зоната за игра. RC изсъска и изръмжа, докато гледаше NC през стъклото; NC седеше и се взираше в RC (и не нарастваше или съскаше). През нощта затворихме вратата на основната спалня и оставихме NC да обикаля главната спалня и баня, докато RC има останалата част от къщата.Понеделник(03/19): Изглежда, сякаш RC спря да яде. Раздели двете котки, както направихме в неделя (използвайки вратите във френски стил); RC изръмжа и изсъска, когато видя NC през стъклото. NC получи нова кутия за отпадъци с купол и люлееща се врата; я превключи на котка, която RC използва.

Вторник(20.03.):Разделихме двете котки, както направихме в неделя и понеделник; RC и NC се стреснаха и след това RC изръмжа и изсъска. След това държах NC, съпругата държа RC и стояхме на шест фута един от друг; нито котка изсъска или издаде звук.