Седмица 5:

Неделя(03/23): Поставете Resident Cat (RC) на задния вътрешен двор и New Cat (NC) вътре в зоната за игра и затворете плъзгащата се стъклена врата. RC изсъска и удари по стъклото; NC остави ушите си и изсъска. Забеляза, че двете котки не са имали проблем на разстояние; когато се приближиха, те се развълнуваха.Вторник(03/26): Поставете NC в стая с кутията за отпадъци на RC и вода; поставете RC в основната спалня / баня с кутията за отпадъци и вода на NC, за да могат да свикнат с аромата на другия. RC изсъска веднъж.Четвъртък(03/28): Опитано хранене RC и NC в противоположните краища на коридора; NC се приближи до RC и RC избяга. Поставете импровизирани решетки от рамката на бебешко креватче, за да разделите двете; те се биеха един срещу друг през пролуките.

Събота(30.03.):Разделени RC и NC през врати във френски стил между зоните за игра и трапезария; NC заби лапи под вратата и всъщност започна да играе с RC.

Поставете секция от 5 фута висока пилешка тел на вратата между зоните за игра и трапезария, с котка от двете страни, така че всяка да вижда и мирише, но не и да докосва другата. Въпреки някои съскания от RC, двете котки изглежда искаха да си играят помежду си.