Седмица 7:

Неделя(04/07):Свали пилешката тел между зоната за игра и трапезарията и остави двете котки да се разхождат (докато са под наблюдение) свободно в определени часове през деня. Resident Cat (RC) толерира New Cat (NC) и NC се учи да държи дистанция, но често инициира конфронтации.И двете котки играха едновременно с една и съща играчка; NC използва кутията за отпадъци на RC (въпреки че има своя собствена).

Сряда(04/10): Първа вечер пускане на NC и RC на свободен роуминг; NC вдигна много шум, така че трябваше да я ограничим до основната баня.Четвъртък(04/11): Първият ден от напускането на RC и NC заедно без надзор. На сутринта RC изсъска многократно в NC, когато я пуснаха от банята и RC усети нейния аромат. В края на деня и двете котки бяха добре.

Петък(04/12):

Това, което преди беше излизане и задаването на граници между RC и NC, се превърна в игра. Времето за игра обикновено започва с NC, преследващ RC, или NC вата в опашката на RC. Понякога играта става малко груба, но никога до степен, в която възрастен трябва да се намеси.Събота(04/13): Гледах филм и двете котки спяха на жена ми; те бяха на по-малко от един крак един от друг за около два часа. Без съскане и без ръмжене от нито една котка.